# badania przesiewowe
kontakt@jaskra.org
 
 

Recepty na leki refundowane

Jeżeli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, masz prawo do refundowanych leków. Podstawą ich wydania jest recepta wystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarza, który posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept podlegających refundacji. Gabinet może wystawiać recepty na leki okulistyczne refundowane przez NFZ. Warunkiem uzyskania takiej recepty jest udokumentowanie schorzenia czyli w praktyce dostarczenie dokumentów z już postawionym rozpoznaniem w innych placówkach lub wykonaniem badań potwierdzających rozpoznanie w naszym gabinecie okulistycznym. Wykaz leków refundowanych w okulistyce dostępny jest na stronach internetowych NFZ.