# badania przesiewowe
kontakt@jaskra.org
 
 

Tomografia OCT

Badanie wykonuje się przy pomocy fali świetlnej metodą optycznej tomografii koherencyjnej. Ten rodzaj diagnostyki polega na obrazowaniu materiałów pół- i nieprzezroczystych (nieprzepuszczających światła) w bardzo dobrej rozdzielczości co pozwala na analizowanie morfologii tkanek i ich przekrojów w dużo wyższej jakości obrazu (wyższa od 10 µm) niż w przypadku innych sposobów obrazowania, jak rezonans magnetyczny czy metoda ultradźwiękowa (USG).
Głównymi zaletami są:

- żywe obrazy w mikroskopowej rozdzielczości
- szybkie, dokładne obrazowanie budowy tkanek i ich przekrojów
- brak konieczności wcześniejszego przygotowania oka do badania
- technika całkowicie nieinwazyjna
- brak niebezpiecznego promieniowania, użycie fal o długości zbliżonej do fal podczerwonych

Optyczna koherentna tomografia dna oka (OCT) – uważana jest obecnie za najbardziej godną polecenia. W przypadku jaskry mierzy ona grubość warstwy włókien nerwowych siatkówki wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz w jej obrębie.

Diagnostyka ogranicza się do obrazowania jedynie 1-2 mm w głąb pod powierzchnią tkanki biologicznej, ponieważ głębiej światło ulega większemu rozproszeniu i ilość światła odbitego bez rozproszenia jest zbyt mała, by mogła zostać zarejestrowana.

 

Analiza plamki żółtej (OCT)

W badaniu ocenia się zmiany w plamce żółtej w stosunku do bazy normatywnej w populacji osób zdrowych.

 

W wyniku badania otrzymujemy widok przekroju przez środek plamki żółtej oraz wartość odchylenia od normy, którą odczytujemy z oznaczenia numerycznego i kolorystycznego naniesionego na diagram kołowy podzielony na sektory. Przyjmuje się że oznaczenie kolorem czerwonym jest poniżej normy (źle) , żółte na granicy , zielone w normie (dobrze).

 

Analiza grubości włókien nerwowych (GDx)

W badaniu ocenia się grubość włókien nerwowych siatkówki (RNFL) i porównuje się z bazą normatywną tzn. z uśrednioną grubością w danym miejscu w populacji osób zdrowych.

 

W wyniku badania otrzymujemy wartość odchylenia od normy, którą odczytujemy z oznaczenia numerycznego i kolorystycznego naniesionego na zdjęcie lub diagram kołowy podzielony na sektory. Przyjmuje się że oznaczenie kolorem czerwonym jest poniżej normy (źle) , żółte na granicy , zielone w normie (dobrze). Dodatkowo nanosi się te watości w postaci krzywej na wykres zakresu normy.

Jaskra jest chorobą która zazwuczaj uszkadza nerw wzrokowy, włókna nerwowe siatkówki ulegają ścieńczeniu i zanikowi. W przypadku podejrzenia jaskry zalecane jest wykonanie tego badania.

 
 

Analiza tarczy nerwu wzrokowego (HRT)

W badaniu HRT oceniana jest tarcza nerwu wzrokowego (ONH), analiza pozwala uzyskać bardzo dużo parametrów stereometrycznych, m.in.: powierzchnię i objętość pierścienia neuro-retinalnego oraz zagłębienia tarczy, proporcje zagłębienia do tarczy i porównania tych wyników z bazą normatywną w populacji osób zdrowych.